FLEXI obklad a jeho vlastnosti

Pre ďalší tovar v ponuke ako ďalšiu formu katalógu
použite prosím náš e-shop.

Hlavné výhody WPC materiálu

  • odolnosť voči vode, vlhkosti, plesniam, škodcom a slnku
  • bezúdržbovosť (jednoduché čistenie vodou, žiadny náter alebo ochranný prípravok, nie je potrebné dodatočné konštrukčné riešenie)
  • univerzálne použitie, ľahké a rýchle spracovanie či opracovanie do rôznych tvarov, možnosť tvorby konštrukcie pomocou klipov so stavebnicovými postupmi
  • vysoký komfort a estetický vzhľad diela a stavby
  • vyrábaný profesionálnou technológiou WPC extrúzia pri vysokej teplote a tlaku so 100 % recyklovateľných a ekologických materiálov

Zloženie WPC materiálu

 

Technické parametre

WPC duté dosky
Vlastnosť Hodnota Norma
Hustota (g/cm3) 1,165 ASTM D792-00
Pevnosť (MPa) 10,4 ASTM D638-03
Ťažnosť (%) 2,0 ASTM D638-03
Pevnosť v ohybe (MPa) 20,0 ASTM D790-03
Pružnosť (MPa) 1,66 ASTM D790-03
Pevnosť v tlaku (20%) (MPa) 19,2 ASTM D695-02a
Stanovenie rázovej húževnatosti
Izodovou Metódou bez poškodenia (J/m)
102,0 ASTM D256-05
Nasiakavosť (230C,24h) 0,62 ASTM D570-98
(2005)
Koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti
(-300C~+600C),0C-1(mm/m/0C)
9,42*10-5 ASTM D696-03
Konštrukčné parametre

Základné konštrukčné parametre a postupy

Ak ste si nie istý s inštaláciou zavolajte odborníka alebo Vám ho pomôžeme sprostredkovať. Konštrukčné postupy sú rovnaké ako pri bežnom dreve, rovnako aj samotné opracovanie a práca s WPC materiálom.

  • Pokiaľ ste WPC materiál ešte nepoužívali, vždy najskôr predvŕtajte WPC produkty, v opačnom prípade riskujete ich poškodenie.
  • Pri inštalácií terasy dodržte vzdialenosť nosných podkladových hranolov 300 až 400 mm max. Pre dosiahnutie tabuľkových hodnôt použite vzdialenosť 350 mm
  • Podklad pod konštrukciou terasy musí byť spevnený a podkladová konštrukcia ukotvená. Inak môže nastať posun celej terasy, resp. jej prehnutie
  • Koniec terasovej dosky musí byť upevnený́ a nemôže prečnievať od posledného upevnenia viac ako 20 mm. Inak môže dôjsť k jej poškodeniu, resp. ohnutiu
  • Pri nadpájaní dosiek je potrebné zdvojiť podkladové́ hranoly
Uvedené postupy sú základné a bežne používané. Môžu sa však líšiť od podkladu, terénu alebo iných konštrukčných postupov použitých pri montáži. Viac informácií nájdete vo všeobecných konštrukčných postupoch.

Dištančná medzera

Pri montáži dodržujte dištančnú medzeru medzi profilmi 5 mm na každom z okrajov profilov. Uvedenú medzeru je nutné dodržať pri všetkých profiloch, teda aj pri obkladoch. Pokiaľ nie je k profilu dodaný konštrukčný klip, ktorý dištančnú medzeru vytvára automaticky. Navyše terasové profily majú štartovací a ukončovací klip. Štartovací a ukončovací klip zabezpečuje profily proti posunu na konštrukčných hranoloch.

Základné ukotvenia podkladových hranolov

Základné ukotvenia podkladových hranolov

Dištančná medzera

Konštrukčné parametre